Yr anrheg liwgar

The colourful present

Alisha helps Ronnie put together a colourful fruit and vegetable basket for his Grandma’s birthday.

The bucket garden

Mrs Begum’s class learn about where potatoes come from and create their own bucket garden.

The farm visit

Mr Valdez takes the class on a dairy farm visit. They meet Mrs Jenkins, the farmer, and learn about how milk is produced.

Yr anrheg liwgar

Mae Alisha yn helpu Ronnie i baratoi basged liwgar gyda ffrwythau a llysiau ar gyfer pen-blwydd ei fam-gu.

Yr ardd fwced

Mae dosbarth Mrs Begum yn dysgu am datws ac o ble maent yn dod drwy dyfu eu planhigyn tatws eu hunain mewn bwced.

Yr ymweliad â’r fferm

Mae Mr Valdez yn mynd â’r dosbarth i ymweld â fferm laeth. Maent yn cyfarfod â Mrs Jenkins, y ffermwraig, ac yn dysgu sut caiff llaeth ei gynhyrchu.

An turas gu tuathanas

Tha Mgr Valdez a’ toirt a’ chlas gu turas air tuathanas bainne. Coinnichidh iad ris a’ Bh-ph Jenkins, an tuathanach, agus ionnsaichidh iad mu mar a gheibhear bainne.
Yr anrheg liwgar

Yn y stori hon, mae Alisha yn helpu Ronnie i baratoi basged liwgar gyda ffrwythau a llysiau ar gyfer pen-blwydd ei fam-gu.

 

 


 

 

 

 

Canllaw athrawonY stori

Darperir y stori fel cyflwyniad PowerPoint (gweler y ffeil isod) ac fel fideo.

Gwyliwch y stori ar YouTube:  http://www.youtube.com/watch?v=Oezh_cwcIVUAdnoddau i gefnogi

I gefnogi agweddau gwahanol ar y stori, datblygwyd ystod o adnoddau trawsgwricwlaidd. Mae'r rhain yn ychwanegol i'r cyflwyniad PowerPoint a fideo'r stori. Gellir defnyddio'r adnoddau fel deunyddiau ar eu pen eu hunain, neu wedi'u cyfuno gyda'i gilydd i gefnogi uned waith hwy. Chi biau'r dewis.

Efallai eich bod yn dymuno lawrlwytho'r holl ddeunyddiau a'u lanlwytho i amgylchedd dysgu rhithwir eich ysgol.

Mae'r holl adnoddau isod wedi cael eu darparu mewn fformat yr ydych chi'n ei ddiwygio, sy'n rhoi'r hyblygrwydd i chi newid y taflenni gwaith fel eu bod yn fwy addas ar gyfer anghenion y plant yr ydych yn eu haddysgu.


Taflenni gwaithGweithgareddau ar y Bwrdd Gwyn Rhyngweithiol