An turas gu tuathanas

The colourful present

Alisha helps Ronnie put together a colourful fruit and vegetable basket for his Grandma’s birthday.

The bucket garden

Mrs Begum’s class learn about where potatoes come from and create their own bucket garden.

The farm visit

Mr Valdez takes the class on a dairy farm visit. They meet Mrs Jenkins, the farmer, and learn about how milk is produced.

Yr anrheg liwgar

Mae Alisha yn helpu Ronnie i baratoi basged liwgar gyda ffrwythau a llysiau ar gyfer pen-blwydd ei fam-gu.

Yr ardd fwced

Mae dosbarth Mrs Begum yn dysgu am datws ac o ble maent yn dod drwy dyfu eu planhigyn tatws eu hunain mewn bwced.

Yr ymweliad â’r fferm

Mae Mr Valdez yn mynd â’r dosbarth i ymweld â fferm laeth. Maent yn cyfarfod â Mrs Jenkins, y ffermwraig, ac yn dysgu sut caiff llaeth ei gynhyrchu.

An turas gu tuathanas

Tha Mgr Valdez a’ toirt a’ chlas gu turas air tuathanas bainne. Coinnichidh iad ris a’ Bh-ph Jenkins, an tuathanach, agus ionnsaichidh iad mu mar a gheibhear bainne.
Cow in field

Tha Mgr Valdez a’ toirt a’ chlas gu turas air tuathanas bainne. Coinnichidh iad ris a’ Bh-ph Jenkins, an tuathanach, agus ionnsaichidh iad mu mar a gheibhear bainne.

Moladh mu aois: 7-8 bliadhna

 

Stiùireadh Thidsearan Leugh an sgeulachd The Farm Visit led chlas. Faodaidh tu am PowerPoint a chlò-bhualadh ’s a leughadh mar leabhar, no a shealltainn mar PowerPoint air bòrd-geal eadar-oibre.The Farm Visit – beachdan mu ghnìomhan

Airson taic do dhiofar nithean mun sgeulachd, chaidh raon de stòrasan tar-churraicealair a dheasachadh. Tha iad sin a bharrachd air an taisbeanadh PowerPoint agus bhidio na sgeulachd. Faodar na stòrasan a chleachdadh leotha fhèin, no an cur còmhla airson taic do aonad nas fhaide de obair. Is e do roghainn fhèin a th’ ann.