Y gwesteion cyffrous

The seaside adventure

Alisha, Jordan, Nicola and Ronnie visit the seaside and learn about different types of fish and how they are caught.

The bread stories

The four children explore breads from different countries and make their own bread in different shapes.

The amazing lunchbox

Mrs Flynn and her class explore healthy lunchboxes.

The exciting guests

The four children welcome students from China to their school and explore cheese-making and Chinese cuisine.

Y storïau am fara

Mae’r Ymchwilwyr bwyd yn dysgu am fara o wahanol wledydd ac yn gwneud eu rholiau bara eu hunain ar ffurf siapiau gwahanol.

Y bocs bwyd anhygoel

Mae’r Ymchwilwyr bwyd yn dysgu am focsys bwyd iach.

Y gwesteion cyffrous

Croesawodd yr Ymchwilwyr bwyd ddisgyblion o Tsieina i’w hysgol ac fe wnaethant archwilio dulliau coginio Tsieineaidd a gwneud caws.

Antur ar lan y môr

Mae Alisha, Jordan, Nicola a Ronnie yn mynd i lan y môr ac yn dysgu am y gwahanol fathau o bysgod a sut y maen nhw’n cael eu dal.
Gwesteion cyffrous

Mae'r stori hon am yr Ymchwilwyr bwyd yn croesawu disgyblion o Tsieina i'w hysgol ac yn archwilio dulliau coginio Tsieineaidd a gwneud caws.

 

 

 

 

 


Canllaw athrawonY stori

Darperir y stori fel cyflwyniad PowerPoint (gweler y ffeil isod) ac fel fideo.

Gwyliwch y stori ar YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=zo-GTZuOWAkAdnoddau i gefnogi

I gefnogi agweddau gwahanol ar y stori, datblygwyd ystod o adnoddau trawsgwricwlaidd. Mae'r rhain yn ychwanegol i'r cyflwyniad PowerPoint a fideo'r stori. Gellir defnyddio'r adnoddau fel deunyddiau ar eu pen eu hunain, neu wedi'u cyfuno gyda'i gilydd i gefnogi uned waith hwy. Chi biau'r dewis.

Efallai eich bod yn dymuno lawrlwytho'r holl ddeunyddiau a'u lanlwytho i amgylchedd dysgu rhithwir eich ysgol.

Mae'r holl adnoddau isod wedi cael eu darparu mewn fformat yr ydych chi'n ei ddiwygio, sy'n rhoi'r hyblygrwydd i chi newid y taflenni gwaith fel eu bod yn fwy addas ar gyfer anghenion y plant yr ydych yn eu haddysgu.


Taflenni gwaithGweithgareddau ar y Bwrdd Gwyn Rhyngweithiol