Antur ar lan y môr

The seaside adventure

Alisha, Jordan, Nicola and Ronnie visit the seaside and learn about different types of fish and how they are caught.

The bread stories

The four children explore breads from different countries and make their own bread in different shapes.

The amazing lunchbox

Mrs Flynn and her class explore healthy lunchboxes.

The exciting guests

The four children welcome students from China to their school and explore cheese-making and Chinese cuisine.

Y storïau am fara

Mae’r Ymchwilwyr bwyd yn dysgu am fara o wahanol wledydd ac yn gwneud eu rholiau bara eu hunain ar ffurf siapiau gwahanol.

Y bocs bwyd anhygoel

Mae’r Ymchwilwyr bwyd yn dysgu am focsys bwyd iach.

Y gwesteion cyffrous

Croesawodd yr Ymchwilwyr bwyd ddisgyblion o Tsieina i’w hysgol ac fe wnaethant archwilio dulliau coginio Tsieineaidd a gwneud caws.

Antur ar lan y môr

Mae Alisha, Jordan, Nicola a Ronnie yn mynd i lan y môr ac yn dysgu am y gwahanol fathau o bysgod a sut y maen nhw’n cael eu dal.

Antur ar lan y môr

Mae Alisha, Jordan, Nicola a Ronnie yn mynd i Ian y môr ac yn dysgu am u gwahanol fathau o bysgod a sut y maen nhw'n cael eu dal.Y stori

Darperir y stori fel cyflwyniad PowerPoint (gweler y ffeil isod) ac fel fideo.

I wylio'r stori fel fideo ar YouTube, cliciwch yma.Adnoddau i gefnogi

I gefnogi gwahanol agweddau o’r stori, mae set o adnoddau traws gwricwlaidd/rhyngddisgyblaethol wedi’u datblygu. Mae’r rhain yn ychwanegol at y cyflwyniad PowerPoint a’r fideo o’r stori. Gellir defnyddio’r adnoddau fel deunyddiau ar eu pen eu hunain neu eu cyfuno i gefnogi uned hirach o waith. Eich dewis chi ydy hynny.

Efallai yr hoffech lawr lwytho’r holl ddeunyddiau a’u uwch lwytho ar VLE eich ysgol.

Mae’r holl adnoddau isod (oni nodir yn wahanol) wedi’u darparu ar fformat Microsoft WORD er mwyn rhoi’r hyblygrwydd i chi newid y taflenni gwaith yn ôl anghenion y plant yr ydych yn eu dysgu.


Taflenni gwaith