Ffermio llaeth

Farming

Explore different aspects of farming.

Dairy farming

Explore dairy farming and the production and processing of dairy foods

Videos: Dairy farming

Explore different aspects of dairy farming.

Food and farming

Review food and farming in relation to the environment, food safety and traceability and business.

Additional resources

Resources to support teaching and learning about food provenance, food and farming

Ffermio llaeth

Archwilio ffermio llaeth a chynhyrchu a phrosesu bwydydd llaeth.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bydd y canllaw hwn yn eich helpu i gynllunio cyfres o wersi llwyddiannus,  archwilio ffermio llaeth a chynhyrchu a phrosesu bwydydd llaeth, ar gyfer disgyblion rhwng 11 a 16 oed. Datblygwyd yr adnoddau i fod yn addas i'w newid ar gyfer eich anghenion addysgu, teimlwch yn rhydd i'w defnyddio yn achlysurol a dewis y rhai mwyaf perthnasol i'ch gwersi.  Mae'r adnoddau hyn yn cefnogi ystod eang o feysydd y cwricwlwm, gan gynnwys gwyddoniaeth, technoleg bwyd, gwyddor cartref, daearyddiaeth, iechyd a lles, ac addysg bersonol, gymdeithasol ac iechyd. Mae fformat yr astudiaeth achos yn cynnig y negeseuon diweddaraf, cywir a chyson i ddisgyblion ac athrawon.Canllaw Athrawon5 x cyflwyniad PowerPoint (gellir addasu'r rhain i siwtio anghenion eich disgyblion)4 x taflenni nodiadau i'w llungopïo: gellir defnyddio'r rhain i arwain eich disgyblion mewn cymryd nodiadau a chreu crynodebau o'r wybodaeth yn y cyflwyniadau PowerPoint:4 x taflenni gwaith i'w llungopïo, yn seiliedig ar y wybodaeth a ddarparwyd yn y cyflwyniadau PowerPoint.3 x taflenni data i'w llungopïo: mae'r rhain yn darparu data ar gyfansoddiad maethol llaeth, iogwrt a chaws.Posteri